Megbizhatóság

Hozzáértés

INFÓ / HÍREK

   A DOKUMENTUMOK HITELESÍTÉSE:
       A madagaszkári konzuli képviselet teljesjogú hivatalos dokumentumok valamint okmányok hitelesítéssel rendelkezik.


   KONZULI KONZULTÁCIÓ:
       A Konzulátus konzultációs óradíjat  vezet be minden ügyekben


   NEMZETI ÚTLEVÉL:
       meghosszabbítás vagy megújítás


   VEZETŐI ENGEDÉLY / JOGOSÍTVÁNY:
       külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély cseréje, honosítása


   DOKUMENTUMOK FORDÍTÁSA:
       Hivatalos és nem hivatalos dokumentumok esetében az alábbi szolgáltatások kérhetők:


   LAKÓHÁZ / INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSA KÜLFÖLDI SZÁMÁRA MADAGASZKÁRON:...
        A madagaszkári törvény szerint az ingatlan tulajdonjogának megszerzése ......FONTOS INFORMÁCIÓ!

Dokumentumok hitelesítéséhez

 • Minden konzuli díj EUROBAN fizetendő és nem visszatéríthető.
 • Az ügyintézés szükségtelen elhúzódását elkerülendő, kérjük a kérelmezőket, szíveskedjenek a weboldalon található minden információt figyelmesen elolvasni és meggyőződni arról, hogy minden szükséges dokumentum a rendelkezésükre áll, mielőtt ellátogatnak a Konzulátusra.
 • A benyújtott kérelmekkel kapcsolatos dokumentumok a benyújtást követő legközelebbi konzuli ügyfélfogadás napján vehetők fel a Konzulátusról.
 • A kérelmeket a   budapesti Konzulátusnak kell címezni.

  KONZULI SZOLGÁLTATÁSOK

  1. Dokumentumok felülhitelesítése

  A Konzulátus a következő dokumentumok felülhitelesítését végzi:

 • Madagaszkáron kiállított olyan dokumentumok, amelyeket a Madagaszkári Külügyminisztérium Konzuli és Jogi Főosztálya vagy más madagaszkári hatóság hitelesített felül;
 • Magyarországon kiállított hivatalos dokumentumok (pl. hatosági engedélyek, .... ), tanulmányi oklevelek, melyeket a megfelelő hatóságok felülhitelesítettek;
 • Madagaszkáron kiállított erkölcsi bizonyítványok;
 • Madagaszkáron kiállított születési anyakönyvi kivonat vagy az életkor-igazolás, egyedülálló /hajadon bizonyítvány , házassági bizonyítvány , családi könyv eredeti példánya;
 • Gyógyszeripari termékek igazolásai, melyeket angol/francia nyelven kell benyújtani és a kérelmező megfelelő hatóságai által hitelesíttetni;
 • Valamely okiraton szereplő hivatalos személy aláírásának és pecsétjének felülhitelesítése vagy magánszemély aláírásának hitelesítése;
 • Minden másolatot / fénymásolt hivatalos iratokokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány, stb) kell legalizálni;
 • A konzulátus által készített hiteles fordítás (pl.: malagaszi nyelvről magyar nyelvre, vagy magyar nyelvről malagaszi nyelvre, francia nyelvről magyar nyelvre, angol nyelvről magyar nyelvre ....) lásd: "DOKUMENTUMÓK FORDITÁSA" ;
 • Igazolás kiadása: minden egyes eljárásért, hatósági megkeresésért;


 • Követelmények:

 • A hitelesíttetni kívánt (1) dokumentumok; (2) Igazolások kiadása;
 • Oldalanként hitelesítési díj (vissza nem téríthető): 50 Euro.

  2. Sürgősségi úti okmány - "Laisser Passer"

  A sürgősségi úti okmány "Laisser-Passer" olyan madagaszkári állampolgárok számára kerül kiállításra, akik külföldön tartózkodásuk ideje alatt látogatásuk vagy hosszabb tartózkodásuk során igazoltan elveszítik útlevelüket, hogy annak segítségével hazautazhassanak Madagaszkárra.
  A "Laisser-Passer"-t általában csak egy útra, madagaszkári úti céllal állítják ki, s azt az országba való belépéskor át kell nyújtani a madagaszkári bevándorlási hatóságoknak.
  A "Laisser-Passer" érvényességi ideje a kiállítástól számított egy-három hónap között lehet.

  Követelmények:

 • Írásos kérelem "Laisser-Passer" kiállítására;
 • Magyarországi, vagy szlovákiai vagy cseh rendőrségi bejelentés az útlevél elvesztéséről;
 • Fénymásolat a repülőjegyről;
 • Egy útlevélkép;
 • Konzuli díj (vissza nem téríthető): 100 Euro.


  FONTOS INFORMÁCIÓ!

  Konzuli konzultáció  A Konzulátus konzultációs óradíjat  vezet be a következő ügyekben:  (1) üzleti lehetőségek Madagaszkáron (befektetéssel kapcsolatos kérdések, vállalkozások indítása: mi mindenre kell figyelni, hogyan indul és zajlik a cégalapítás folyamata, milyen cégre, milyen adózási módra lesz szüksége a tervei megvalósításához, üzleti vízum stb.); 
  (2) egyéb ügyek intézése (madagaszkári állampolgársággal, családegyesítéssel kapcsolatos kérdések, lejárt nemzeti útlevéllel kapcsolátos kérdések, útazásokkal kapcsolatos kérdések, társadalmi és szociális területek, például alapítvány létrehozása, iskolaépítés lehetősége stb.).

  Ilyen ügyekben nem áll módunkban információt, tanácsot adni sem telefonon, sem e-mailben.

  A konzultáció díja megkezdett óránként 20.000 Ft, mely előre fizetendő és vissza nem téríthető.

  Kérjük, hogy információs tanácsadásért szíveskedjenek konzultációs időpontot egyeztetni.


  1026-Budapest, Sövény u.3.
  Tel.: +36 20 3444 668
  e-mail:consul.budapest@madagaszkar.hu
  konzul@madagaszkar.hu
  NEMZETI ÚTLEVÉL: meghosszabbítás vagy megújítás


  A Madagaszkári Köztársaság Konzulátusa felhívja a Magyarországon élő madagaszkári állampolgárok figyelmét, hogy lejárt útlevelük meghosszabbítása vagy megújítása a madagaszkári budapesti konzulátuson valósítható meg.

  Minden európai lakóhellyel rendelkező madagaszkári állampolgárt felszólítanak az útlevelük megújítására, és ebben a tekintetben, az alábbiakban valamennyi szükséges dokumentum fel van sorolva:

  Útlevél megújításához szükséges dokumentum:

 • Írásbeli kérelem a konzulátusnak, megemlítve az okot,
 • útlevél megújítására irányuló kérelem (Nyomtatvány letöltése !)
 • a régi vagy lejárt útlevél másolata,
 • a születési anyakönyvi kivonat teljes példánya kevesebb, mint hat hónap,
 • négy (04) újabb útlevélfotó (sary tapaka)(SZEMÜVEG NÉLKÜLI, FÜLBEVALÓ NÉLKÜLI,
 • egy (01) újabb fotó (sary lava)(SZEMÜVEG NÉLKÜLI, FÜLBEVALÓ NÉLKÜLI,
 • érvényes tartózkodási engedély másolata (Európában),
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata,
 • diák igazolvány fénymásolata,
 • a nemzeti személyi igazolvány fénymásolata,
 • madagaszkári állampolgárság igazolása,
 • munkaviszony igazolás másolata / Munkavállalói igazolás másolata,
 • családi házirend vagy házassági anyakönyvi kivonat másolata házasoknak,
 • más hasznos dokumentumok az új útlevél készítéséhez,
 • eljárási díj 190 euró, a minisztérium által megkövetelt díj.
 • 80 euro, Konzuli szolgáltatási díj.

  Dokumentumok felülhitelesítése

  Kérjük, forduljon a Madagaszkári budapesti Konzulátushoz, hogy a Konzulátus hitelesen hitelesítse a Madagaszkári, a magyar és más európai hatóságok által kiadott összes dokumentumot.

  Bővebb információért, lásd: "Konzuli ügyek" tajekoztatást

  Dokumentumok felülhitelesítése:                                     =====> KONZULI ÜGYEK


 • VEZETŐI ENGEDÉLY / JOGOSÍTVÁNY:
  külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély cseréje, honosítása
  ÜGYMENET LEÍRÁS

  1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

 • külföldi vezetői engedély honosítása esetén a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH)
 • Cím: 1133 Budapest XIII., Visegrádi utca 110-112.

 • 2. Illetékesség

  2013. január 1-jétől a harmadik ország hatósága által kiállított vezetői engedély honosításával kapcsolatos feladatok a KEKKH kizárólagos illetékességi körébe tartoznak. A harmadik ország hatósága által kiállított vezetői engedély honosítása iránti eljárás a Központi Hivatal Személyes Ügyfélszolgálatánál (1133 Budapest XIII., Visegrádi utca 110-112.) kérelmezhető.

  3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

  Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél)
 • külföldi állampolgár esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmány
 • tanfolyammentes vizsga letételéről szóló vizsgaigazolás (ha a hiteles magyar fordítást követően sem állapítható meg a járművezetési jogosultság tartalma)

 • Ügyintézéshez csatolandó okmányok:

 • >a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény, amennyiben a külföldi vezetői engedélyből az egészségi alkalmasság időtartama nem állapítható meg, vagy az a magyar jogszabályban meghatározott időtartamtól eltér
 • a vezetői engedély kiadását megalapozó nyilatkozatot tartalmazó okirat
 • a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás
 • pályaalkalmassági igazolás, amennyiben hivatásos gépkocsivezetőként kéri a cserét
 • külföldi vezetői engedély hiteles magyar nyelvű fordítása (ha az az ország, ahol a  vezetői engedélyt kiadták, nem csatlakozott az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez)

 • 4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

 • Csak személyesen.


 • 5. Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

  Külföldi vezetői engedély honosítása esetén:
 • A harmadik országban kiállított külföldi vezetői engedély honosításának díja 6 200 forint.
 • Amennyiben tanfolyammentes vizsga letétele szükséges, úgy annak a közlekedési igazgatási hatóság által történő engedélyezéséért vizsgánként 4 500 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni..
 • Az illetéket vagy díjat a helyszínen bankkártyával lehet megfizetni.


 • 6. Dokumentumok felülhitelesítése - NAGYON FONTOS !!!

  Mielőtt a magyar közigazgatáshoz / Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához (KEKKH) elindulna, kérjük, forduljon a Madagaszkári budapesti Konzulátushoz, hogy a Konzulátus hitelesen hitelesítse a Madagaszkári Hatóság által kiadott összes iratot.
  (lásd www.madagaszkar.hu/page1.html
                                                                   =====> KONZULI ÜGYEK  DOKUMENTUMÓK FORDITÁSA  Hivatalos és nem hivatalos dokumentumok esetében az alábbi szolgáltatások kérhetők: • fordítás (malagaszi nyelvről magyar nyelvre, vagy magyar nyelvről malagaszi nyelvre, továbbá francia nyelvről magyar nyelvreangol nyelvről magyar nyelvre, .....)
 • lektorálás: a forrásnyelvi szöveg már elkészült fordításának nyelvhelyességi és/vagy szakmai, illetve stilisztikai ellenőrzése.
 • lektorált fordítás
 • hiteles fordítás (hivatali ügyintézés céljából)

  Díjak

  Minden konzuli díj EUROBAN fizetendő és nem visszatéríthető.

  Fordítás 0,1 euro / karakter
  Lektorálás 0,07 euro / karakter
  Lektorált fordítás 0,17 euro / karakter
  Hiteles fordítás 0,17 euro/karakter + 50 euro / oldal


  A fordítási díjak elszámolási alapja a forrásszöveg karakterszáma (szóköz nélkül).  FANDIKÁN-TENY ANTONTAN-TARATASY  Ny fandikán-teny antontan-taratasy ofisialy sy tsy ofisialy, dia toy ireto avy no andraikitra raisina sy iantohan’ny Konsily: • fandikán-teny (avy amin'ny teny Malagasy havadika teny Hongroa, na avy amin’ny teny Hongroa havadika teny Malagasy, toy izany koa avy amin’ny teny frantsay havadika teny Hongroa, teny anglisy havadika teny Hongroa, toa izany koa ny teny iray amin'ireo firenena Eoropeana havadika teny frantsay ..)
 • Fanaporofoana: Ny fanadiadina ny dikan-teny sy / na ny fandikán-teny ara-matihanina na ara-stylistique’- (traduction professionnelle ou stylistique) ny fototry ny lahatsoratra.
 • fandikán-teny nohavaozina (traduction révisée)
 • fandikán-teny voamarina azo itokiana (traduction certifiée authentique: ho an'ny tanjona fitantanan-draharaha)

  Sara-bidy

  Fandikán-teny: 0,1 euro / teny
  Famerenana/fanaporofoana: 0,07 euro / teny
  Fandikán-teny nohavaozina: 0,17 euro / teny
  Fandikán-teny voamarina: 0,17 euro/teny + 50 euro / pejy


  Ny saram-bidy dia miankina amin’ny rafitrin'ny lahatsoratra (tsy misy habaka).  LAKÓHÁZ / INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSA KÜLFÖLDI SZÁMÁRA MADAGASZKÁRON:


  A madagaszkári törvény szerint az ingatlan tulajdonjogának megszerzése a vásárló nemzetiségétől és az ingatlan jogi státusától függ. Külföldi állampolgárnak érdemes inkább földterületet vásárolnia és azon építkeznie ......
  =====> TOVÁBB • Fontos tudnivalók

  Amit tudni kell:


  A Konzulátus címe:
  1026 Budapest, Sövény utca 3.
  Hétfőtől csütörtökig: 11:00 - 15:00,
  CSAK előzetes bejelentkezés alapján.

  e-mail:    konzul@madagaszkar.hu

  Hasznos információk

  A sziget lakosa 90% malagaszi, 5% europai, 3% azsiai (indiai és kinai), 2% egyéb.
    + Nyelvek: malagaszi (a sziget hivatalos nemzeti nyelve), francia (második hivatalos nyelv), angol.
    + Államforma: Erős elnöki köztársaság, kétkamarás törvényhozó rendszerrel.
    + Madagaszkár fővárosa: Antananarivo (1 300 000 lakos)

  1. Éghajlat

  Két évszak figyelhető meg:

     + Déli nyár (novembertől márciusig): a meleg és nedves évszak
     + Déli tél (áprilistól októberig): száraz évszak, amely a Felföldön meglehetősen hűvös

  2. Egészségügyi előírások

  A csapvíz és a hámozatlan gyümölcs fogyasztása nem javasolt.
  Egyéni érzékenységnek megfelelő utipatika összeállítását javasoljuk.
  Bővebben információt a nemzetközi Oltóközpontban kaphatnak:

  Országos Epidemiológiai Központ
  Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpont
  Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 3/a, bejárat a Vágóhíd utca felől.
       Telefon: 06-1/476-1364
  Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 9.00-14.00
  Pénteken csak előre bejelentkezett utazókat fogadnak 9 - 11 óráig. 

  3. Pénznem

  A madagaszkári pénznem az Ariary.
  Jelenleg   1 euró = 4 122 Ariary
            1 Ft    = 12,71 Ariary
   (lásd az áktuális "Átváltási árfolyamok")
  A bankok és számos hotel, illetve kereskedelmi egység elfogad hitelkártyát, utazási csekket és külföldi valutát.

  4. Biztonság

  Madagaszkár egy viszonylag biztonságos ország, ugyanakkor be kell tartani néhány egyszerű; szabályt:
     + ne tartózkodjunk sötétedés után az utcán, elsősorban a nagyobb városokban
     + ne villogjunk értéktárgyainkkal (ékszer, fényképezőgép, mobiltelefon stb.)
     + támadás esetén ne tanúsítsunk ellenállást
     + figyeljünk értékeinkre, ha tömegközlekedéssel utazunk vagy a piacra megyünk, ahol zsebtolvajok előfordulhatnak

  Meg kell jegyeznünk, hogy mint más harmadik világbéli országban, a koldusok jelenléte állandó. Ez néha kényelmetlen lehet a turisták számára, de ezek az emberek barátságosak. Főként a külföldiek vonzzák őket, és nem haboznak segítséget kérni. Ajánlatos pénz helyett pl. gyümölcsöt vagy egy darab kenyeret adni. Általában hálával fogadják, és ha a koldus egy gyerek, mosollyal az arcán szalad el.

  5. Telefon

  Nemzetközi hívásokat Postahivatalokban lehet intézni, illetve kártyás telefonfülkéból vagy mobiltelefonnal (taxiphone).