Megbizhatóság

Hozzáértés - Felelösség

VÍZUM

A magyarországi konzuli képviselet teljesjogú vízum kiadással rendelkezik.

BEUTAZÓVÍZUM IRÁNTI KÉRELEM

Az Európai Únió és a nem-Európai Únió állampolgárai csak vízum birtokában léphetnek be a Madagaszkári Köztársaság területére.
A Vízumot (MINDEN POLGÁR SZÁMÁRA - MAGYAR, ROMÁN, BOLGÁR, SZERB, HORVÁT, SZLOVÉN, OSZTRÁK, SZLOVÁK, CSEH, LENGYEL, NÉMET, BELGA, BELOROSZ, KÍNAI, INDIAI, - ÉS TOVÁBBI, KIVÉTEL NÉLKÜL.. - a Madagaszkári Konzulátus budapesti képviseletén lehet igényelni.
Madagaszkár feloldott minden utazási korlátozást
A kormány bejelentette, hogy minden, a Covid-19-hez kapcsolódó utazási korlátozást feloldottak minden Madagaszkárra utazó számára.
Ez a határozat 2022. augusztus 11-én, csütörtökön lép hatályba.

Ezentúl a beszálláskor nem szükséges a Pt-PCP teszt negatív eredményének bemutatása.
Ugyanez vonatkozik az érkezéskor végzett antigéntesztekre is.

A sziget szívesen lát minden utazót, akár beoltottak, akár nem, minden országból.
ÚJ VÍZUM ELJÁRÁSOK AZ IVATO ÉS EGYÉB NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉREKÉN !!!

Kedves Utazók!

A Madagaszkári Köztársaság budapesti konzulátusa tájékoztatja Önöket, hogy megváltoztak a vízum megszerzésének feltételei az IVATO nemzetközi repülőtéren és más madagaszkári repülőtereken és kikötőken . Eszerint az IVATO (bele értve NOSY BE is) repülőtérre és más madagaszkári repülőterekre és kikötőkre VÍZUM NÉLKÜL ÉRKEZŐ külföldi állampolgároknak a repülőtéren és a kikötőken igényelniük kell egy hivatali ellenőrző számot, a helyszíni pénztárban be kell fizetniük a vízum árát, majd a hatóságok ellenőrzik a befizetés megtörténtét és kiállítják a vízumot.

A fenti eljárás rendkívül időigényes és fárasztó , mivel mindegyik ügyintézőnél hosszasan kell sorba állni. Ezért aki ezt szeretné elkerülni, annak javasoljuk, hogy vegye igénybe a budapesti Madagaszkári Konzulátus vízumkiadási szolgáltatását , amellyel utazásuk előtt kényelmesen és nagyon rövid határidővel beszerezhetik a vízumot.

Kellemes és biztonságos utazást kívánunk Madagaszkárra!

A). A vízum (TURISTA, TRANZIT, ide tartozik: CSALÁDLÁTOGATÁS, NEMZETKÖZI KONFERENCIA, SZEMINÁRIUM, CSALÁDI RENDEZVÉNYEK, SPORT rendezvények, KULTURÁLIS ÉS VALLÁSI RENDEZVÉNYEK.) igényléséhez kérjük az alábbi dokumentumok maradéktalan benyújtását:

1. az igénylés napjától számítva legalább hat hónapig érvényes útlevél,
2. egy darab kitöltött és aláírt vízumigénylő adatlap, LETÖLTÉS ...
3. egy darab igazolványkép a vízumigénylő adatlap megfelelő rubrikájába ragasztva,
4. repülőjegy vagy az utazási/repülőjegy értékesítő iroda által küldött repülőjegy-foglalás igazolásának fénymásolata,
5. ezen kívül az egyes vízumfajtáknál meghatározott kiegészítések.
6. a Madagaszkár területére érkezés előtt 72 órával elvégzett PCR-teszt negatív eredményének bemutatása.
7. Az EU "Digitális Zöldigazolvány" annak bizonyítékául szolgál, hogy önt beoltottak a Covid19 ellen, negatív teszteredménnyel rendelkezik vagy meggyógyult a Covid19-fertőzésből. Ezt be kell mutatni érkezéskor a Madagaszkári repülőtereken;

8. a vízum díja.

B). DIPLOMATA, SZOLGÁLATI ÚTLEVÉL - utazás ESETÉN:

1. Kitöltött és aláírt vízumigénylő adatlap, LETÖLTÉS ...
2. Érvényes diplomata / szolgálati útlevél, amely a Madagaszkárra belépéstől számítva legalább 6 hónapig érvényes (a vízumigénylő lappal együtt érvényes)
3. Egy (01) darab igazolványkép
4. Hivatalos levél "Note Verbale - Szóbeli Jegyzék" formájában, amelyet a diplomáciai testület/szervezet tölt ki.

A "Note Verbale - Szóbeli Jegyzék" -nek tartalmaznia kell
(a) a vízumigénylő részletes adatait,
(b) a diplomáciai testület/szervezet nyilatkozatát a vízumigénylő diplomata útlevelének meglétéről (rangjáról/pozíciójáról a testületben/szervezetben, családtag esetében a diplomata neve, rangja, családi kapcsolata),
(c) az útiokmány részletes adatai
(d) Madagaszkárra való az utazás oka és ott tartózkodásának időpontjai.

5. a Madagaszkár területére érkezés előtt 72 órával elvégzett PCR-teszt negatív eredményének bemutatása;
6. Az EU „Digitális Zöldigazolvány” annak bizonyítékául szolgál, hogy önt beoltottak a Covid19 ellen, negatív teszteredménnyel rendelkezik vagy meggyógyult a Covid19-fertőzésből. Ezt be kell mutatni érkezéskor a Madagaszkári repülőtereken;

C). üzleti, MUNKAVÁLLALÁSI célú utazás esetén vagy végleges költözés Madagaszkárra

(CSAK a (1)foglalkoztatásért, vagy (2) munkahelyi okokból, vagy (3) nyugdíjazásra,   vagy (4) ideiglenes munkavállalás, vagy (5) vállalkozás létrehozása Madagaszkáron, vagy (6) vállalatot áthelyezni Madagaszkárra, vagy (7) végleges költözés Madagaszkárra)

A több mint 90 napra szóló (hosszú távú tartózkodásra jogosító) vízum iránti kérelem két lépcsőben történik.

1. Első lépésben egy olyan vízumot állít ki a Konzulátus, amely egy hónapig érvényes, megváltoztatható és meghosszabbítható hosszú távú tartózkodásra. Ezt a vízumtípust csak a Konzulátus állíthatja ki, a madagaszkári belépési pontokon nincs erre lehetőség.
2. Második lépés: mint ahogy a nevében is benne van, ez az egy hónap az induló időszak, amely megváltoztatható és meghosszabbítható.
Ez az egy hónap ad lehetőséget egyszeri alkalommal Madagaszkáron arra, hogy beadja kérelmét a madagaszkári hatóságnak a több mint 90 napra szóló (hosszú távú tartózkodásra jogosító) vízum iránt.

A KONZULÁTUSHOZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:

(1) útlevél(útlevél fénymásolatot nem fogadunk el)
(2) egy darab egyoldalas adatlap a vízumkérelmező által kitöltve és aláírva, LETÖLTÉS ...
(3) három (03) darab igazolványkép
(4) Hatósági erkölcsi bizonyítvány 3 hónapnál nem régibb
(5) utazási vagy repülőjegy értékesítő iroda által foglalt oda-vissza útra szóló repülőjegy vagy foglalás fénymásolata
(6) sárgaláz elleni oltás fénymásolata, amennyiben a Madagaszkárra való belépést megelőző hat hónapon belül sárgalázzal fertőzött területen tartózkodik
(7) a vízumkérelmező által dátumozott és aláírt szándéknyilatkozat [angol / francia nyelven], mely tartalmazza a hosszú távú tartózkodás okát (nem azonos a meghívólevéllel)
(8) bank vagy hivatal által kiállított ajánlólevél, munkaszerződés, tanulmányi szerződés, gyakorlati szerződés, meghívólevél, bármely más okmány, dokumentum vagy igazolás
[angol / francia nyelven].
(9) a Madagaszkár területére érkezés előtt 72 órával elvégzett PCR-teszt negatív eredményének bemutatása;
(10) Az EU "Digitális Zöldigazolvány" annak bizonyítékául szolgál, hogy önt beoltottak a Covid19 ellen, negatív teszteredménnyel rendelkezik vagy meggyógyult a Covid19-fertőzésből. Ezt be kell mutatni érkezéskor a Madagaszkári repülőtereken;

(11) az üzleti vízum díja: 100 Euro.

Megjegyzés : Az ilyen jellegű vízumdíj értesítés nélküli változtatási jogát fenntartjuk.

D). TANYULMÁNYI célú utazás esetén

be kell nyújtani maradéktalan a következő dokumentumokat:

(0) egy darab egyoldalas adatlap a vízumkérelmező által kitöltve és aláírva, LETÖLTÉS ...
(1) közjegyző/hivatalos okirati formába foglalt meghívólevél
(2) az intézmény madagaszkári meghívó fél címe, téléfonszáma, e-mail címe
(3) a meghívó fél felelős személynek a személyi igazolványának vagy útlevelének fénymásolata
(4) a fogadó intézmény igazolása, mondván, hogy Ön a kiválasztott jelölt a kutatásra
(5) a várható madagaszkári szálláscím igazolása.
(6) madagaszkári lakhatását igazoló dokumentum (pl. szallóda, kollégiumi elhelyezésről szóló igazolás vagy lakásbérleti szerződés tulajdoni lap másolattal)
(7) madagaszkári megélhetését igazoló iratok (bankszámla kivonat vagy a szülők nyilatkozata, hogy a madagaszkári tartózkodás összes költségét vállalják, vagy igazolás ösztöndíjról ha ilyen létezik)
(8) az oktatási intézmény igazolása a tandíj befizetéséről vagy tandíjmentességről ha ilyen létezik.
(9) Hatósági erkölcsi bizonyítvány 3 hónapnál nem régibb
(10) a Madagaszkár területére érkezés előtt 72 órával elvégzett PCR-teszt negatív eredményének bemutatása;
(11) Az EU „Digitális Zöldigazolvány” annak bizonyítékául szolgál, hogy önt beoltottak a Covid19 ellen, negatív teszteredménnyel rendelkezik vagy meggyógyult a Covid19-fertőzésből. Ezt be kell mutatni érkezéskor a Madagaszkári repülőtereken;
(12) a vízum díjaE). NON-PROFIT célú utazás esetén

(pl. önkéntes munka, jótékonysági célú tevékenység) az alábbi dokumentumokat be kell nyújtani francia/angol nyelven az utazás megkezdése elött legkésöbb 30 nappal:

(0) egy darab egyoldalas adatlap a vízumkérelmező által kitöltve és aláírva, LETÖLTÉS ...
(1) a szervezet/cég bemutatkozó leírása (tevékenysége, referenciái)
(2) az utazás célja (pl. önkéntes munka, jótékonysági célú tevékenység)
(3) a madagaszkári misszió részletes leírása (érkezés pontos dátuma, elutazás pontos dátuma, tevékenység leírása napi bontásban, a misszió során használandó eszközök, gyógyszerek stb. listája, a misszió müködéséhez szükséges felmerülö igények részletes leírása)
(4) a misszió tagjai (<01> fényképes szakmai önéletrajz, <02> motivációs levél-fényképpel)
(5) a fogadó intézmény igazolása
(6) a várható madagaszkári szálláscím igazolása.
(7) madagaszkári megélhetését igazoló iratok (pl.:bankszámla kivonat vagy a fogadó intézmény nyilatkozata, hogy a madagaszkári tartózkodás összes költségét vállalják, stb.)
(8) Hatósági erkölcsi bizonyítvány 3 hónapnál nem régibb
(9) egyéb programok a missziós küldetésen kívül a Madagaszkáron való tartózkodás során
(10) a Madagaszkár területére érkezés előtt 72 órával elvégzett PCR-teszt negatív eredményének bemutatása;
(11) Az EU „Digitális Zöldigazolvány” annak bizonyítékául szolgál, hogy önt beoltottak a Covid19 ellen, negatív teszteredménnyel rendelkezik vagy meggyógyult a Covid19-fertőzésből. Ezt be kell mutatni érkezéskor a Madagaszkári repülőtereken;
(12) a vízum díja

Fontos tudnivalók

Amit tudni kell:

 • a vízum (turista, tranzit) legfeljebb 90 napig érvényes. Ez idő alatt, ezzel a tipus vízummal rendelkezők SEMMILYEN munkát nem vállalhatnak.
  A turista vízum NEM HOSSZABÍTHATÓ!
 • A konzulátus fenntartja magának azt a jogot, hogy megvizsgálja a benyújtott dokumentumok hitelességét. valótlan adatok közlése esetén megtagadható a vízumkiadás, illetve a megadott adatok átadásra kerülnek a madagaszkári hatóságoknak.
 • A konzulátus kiegészítő információt is kérhet .
 • A konzulátus fenntartja magának azt a jogot, hogy a vízumkérelmet elutasíthatja.
 • Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a vízumdíjak semmilyen körülmények között nem téríthetők vissza
 • A vízum kiadása: A vízum feldolgozásának időtartama, a kérelem benyújtásától és a benyújtott kérelem számától számítva:

    o 1 munkanapig, akár 30 percen, 1 vagy 2 órán belül.  Vízumdíj (Illeték és konzuli díj):


  a) Turista vízum:

  • egyszeri belépésre felhasználható vízum : 50 euró.
    
  • többszöri (tengerjáró hajó (Cruise ship) kirandulás esetén: kiszálással Nosy-Bében, Antsirananában, Toamasinában, Taolanaroban (Fort Dauphin) és Toliarában.) belépésre felhasználható vízum : 50 euró.
    
  • többszöri (száraz földi) belépésre felhasználható vízum : 100 euró.

   


  b) Egyéb vízum (konferencia, stb.):

  • egyszeri belépésre felhasználható vízum : 50 euró.


  c) Üzleti, munkavállalási vízum, végleges költözés vízuma:

  • egyszeri belépésre felhasználható vízum : 100 euró.

  Felhívjuk szíves figyelmét , hogy a vízumdíjat
  euróban kell készpénzben befizetni.
  Továbbá a vízumdíjat nem térítjük vissza.
  |

  Igénylőadatlap vízumkérelemhez

 • A vízumügyintézés személyesen vagy egy felhatalmazott vagy akkreditált személy vagy utazási iroda segítségével történik.

 • A beutazóvízum iránti kérelemhez igénylőadatlap beszerezhető a Konzulátuson vagy letölthető az internetről.

 • Vízumigénylő adatlap letöltése. LETÖLTÉS ...
 • Kiegészítő információk: üzleti, konferencia, kongresszus, önkéntes, kutató típusú vízumhoz. LETÖLTÉS: (Kiegészítő)

  Vízum ügyintézés:
  1026 Budapest, Sövény utca 3.
  Hétfőtől csütörtökig: 11:00 - 15:00,
  CSAK előzetes bejelentkezés alapján.

  e-mail:    konzul@madagaszkar.hu
                 consul.budapest@madagaszkar.hu
  FONTOS INFORMÁCIÓ!

  Konzuli konzultáció

  A Konzulátus konzultációs óradíjat  vezet be a következő ügyekben:  (1) üzleti lehetőségek: 

  (1.a) - Madagaszkáron (befektetéssel kapcsolatos kérdések, vállalkozások indítása: mi mindenre kell figyelni, hogyan indul és zajlik a cégalapítás folyamata, milyen cégre, milyen adózási módra lesz szüksége a tervei megvalósításához, üzleti vízum stb.); 

  (1.b) - Magyarországról, információk a termékek kiviteléről és behozataláról és a területen müködő vállalatok listájáról (például trópusi termékeknél: vanília, füszerek stb. )
  --
  (2) egyéb ügyek intézése

  - madagaszkári állampolgársággal, családegyesítéssel kapcsolatos kérdések,
  - lejárt nemzeti útlevéllel kapcsolátos kérdések,
  - útazásokkal kapcsolatos kérdések,
  - társadalmi és szociális területek, például alapítvány létrehozása, iskolaépítés lehetősége stb....

  Ilyen ügyekben nem áll módunkban információt, tanácsot adni sem telefonon, sem e-mailben.

  A konzultáció díja megkezdett óránként (húszezer) 20000 Ft, mely előre fizetendő és vissza nem téríthető.

  Kérjük, hogy információs tanácsadásért szíveskedjenek konzultációs időpontot egyeztetni.


  1026-Budapest, Sövény u.3.
  Tel.: +36 20 3444 668
  e-mail:consul.budapest@madagaszkar.hu
  konzul@madagaszkar.hu


  Hasznos információk

  A sziget lakosa 90% malagaszi, 5% europai, 3% azsiai (indiai és kinai), 2% egyéb.
    + Nyelvek: malagaszi (a sziget hivatalos nemzeti nyelve), francia (második hivatalos nyelv), angol.
    + Államforma: Erős elnöki köztársaság, kétkamarás törvényhozó rendszerrel.
    + Madagaszkár fővárosa: Antananarivo (1 300 000 lakos)

  1. Éghajlat

  Két évszak figyelhető meg:

     + Déli nyár (novembertől márciusig): a meleg és nedves évszak
     + Déli tél (áprilistól októberig): száraz évszak, amely a Felföldön meglehetősen hűvös

  2. Egészségügyi előírások

  A csapvíz és a hámozatlan gyümölcs fogyasztása nem javasolt.
  Egyéni érzékenységnek megfelelő utipatika összeállítását javasoljuk.
  Bővebben információt a nemzetközi Oltóközpontban kaphatnak:

  Országos Epidemiológiai Központ
  Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpont
  Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 3/a, bejárat a Vágóhíd utca felől.
       Telefon: 06-1/476-1364
  Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 9.00-14.00
  Pénteken csak előre bejelentkezett utazókat fogadnak 9 - 11 óráig. 

  3. Pénznem

  A madagaszkári pénznem az Ariary.
  Jelenleg   1 euró = 4 121 Ariary
            1 Ft   = 12,71 Ariary
   (lásd az áktuális "Átváltási árfolyamok")
  A bankok és számos hotel, illetve kereskedelmi egység elfogad hitelkártyát, utazási csekket és külföldi valutát.

  4. Biztonság

  Madagaszkár egy viszonylag biztonságos ország, ugyanakkor be kell tartani néhány egyszerű; szabályt:
     + ne tartózkodjunk sötétedés után az utcán, elsősorban a nagyobb városokban
     + ne villogjunk értéktárgyainkkal (ékszer, fényképezőgép, mobiltelefon stb.)
     + támadás esetén ne tanúsítsunk ellenállást
     + figyeljünk értékeinkre, ha tömegközlekedéssel utazunk vagy a piacra megyünk, ahol zsebtolvajok előfordulhatnak

  Meg kell jegyeznünk, hogy mint más harmadik világbéli országban, a koldusok jelenléte állandó. Ez néha kényelmetlen lehet a turisták számára, de ezek az emberek barátságosak. Főként a külföldiek vonzzák őket, és nem haboznak segítséget kérni. Ajánlatos pénz helyett pl. gyümölcsöt vagy egy darab kenyeret adni. Általában hálával fogadják, és ha a koldus egy gyerek, mosollyal az arcán szalad el.

  5. Telefon

  Nemzetközi hívásokat Postahivatalokban lehet intézni, illetve kártyás telefonfülkéból vagy mobiltelefonnal (taxiphone).

 • ion("alert(message);return false") // -->