Megbizhatóság

Hozzáértés - Felelösség

VÍZUM

A magyarországi konzuli képviselet teljesjogú vízum kiadással rendelkezik.

BEUTAZÓVÍZUM IRÁNTI KÉRELEM

Az Európai Únió és a nem-Európai Únió állampolgárai csak vízum birtokában léphetnek be a Madagaszkári Köztársaság területére.
A Vízumot (MINDEN POLGÁR SZÁMÁRA - MAGYAR, ROMÁN, BOLGÁR, SZERB, HORVÁT, SZLOVÉN, OSZTRÁK, SZLOVÁK, CSEH, LENGYEL, NÉMET, BELGA, BELOROSZ, KÍNAI, INDIAI, - ÉS TOVÁBBI, KIVÉTEL NÉLKÜL.. - a Madagaszkári Konzulátus budapesti képviseletén lehet igényelni.
Madagaszkár feloldott minden utazási korlátozást
A kormány bejelentette, hogy minden, a Covid-19-hez kapcsolódó utazási korlátozást feloldottak minden Madagaszkárra utazó számára.
Ez a határozat 2022. augusztus 11-én, csütörtökön lép hatályba.

Ezentúl a beszálláskor nem szükséges a PCR teszt negatív eredményének bemutatása.
Ugyanez vonatkozik az érkezéskor végzett antigéntesztekre is.

A sziget szívesen lát minden utazót, akár beoltottak, akár nem, minden országból.
ÚJ VÍZUM ELJÁRÁSOK AZ IVATO ÉS EGYÉB NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉREKÉN !!!

Kedves Utazók!

A Madagaszkári Köztársaság budapesti konzulátusa tájékoztatja Önöket, hogy megváltoztak a vízum megszerzésének feltételei az IVATO nemzetközi repülőtéren és más madagaszkári repülőtereken és kikötőken . Eszerint az IVATO (bele értve NOSY BE is) repülőtérre és más madagaszkári repülőterekre és kikötőkre VÍZUM NÉLKÜL ÉRKEZŐ külföldi állampolgároknak a repülőtéren és a kikötőken igényelniük kell egy hivatali ellenőrző számot, a helyszíni pénztárban be kell fizetniük a vízum árát, majd a hatóságok ellenőrzik a befizetés megtörténtét és kiállítják a vízumot.

A fenti eljárás rendkívül időigényes és fárasztó , mivel mindegyik ügyintézőnél hosszasan kell sorba állni. Ezért aki ezt szeretné elkerülni, annak javasoljuk, hogy vegye igénybe a budapesti Madagaszkári Konzulátus vízumkiadási szolgáltatását , amellyel utazásuk előtt kényelmesen és nagyon rövid határidővel beszerezhetik a vízumot.

Kellemes és biztonságos utazást kívánunk Madagaszkárra!

A). A vízum (TURISTA, TRANZIT, ide tartozik: CSALÁDLÁTOGATÁS, NEMZETKÖZI KONFERENCIA, SZEMINÁRIUM, CSALÁDI RENDEZVÉNYEK, SPORT rendezvények, KULTURÁLIS ÉS VALLÁSI RENDEZVÉNYEK.) igényléséhez kérjük az alábbi dokumentumok maradéktalan benyújtását:

1. az igénylés napjától számítva legalább hat hónapig érvényes útlevél,
2. egy darab kitöltött és aláírt vízumigénylő adatlap, (Javaslom, hogy ezt a teljesen kitöltött és aláírt vízumkérelmet előre e-mailben küldje el a Konzulnak!) LETÖLTÉS ...
3. egy darab igazolványkép a vízumigénylő adatlap megfelelő rubrikájába ragasztva,
4. repülőjegy vagy az utazási/repülőjegy értékesítő iroda által küldött repülőjegy-foglalás igazolásának fénymásolata,
5. ezen kívül az egyes vízumfajtáknál meghatározott kiegészítések.

6. a vízum díja.

B). DIPLOMATA, SZOLGÁLATI ÚTLEVÉL - utazás ESETÉN:

1. Kitöltött és aláírt vízumigénylő adatlap, (Javaslom, hogy ezt a teljesen kitöltött és aláírt vízumkérelmet előre e-mailben küldje el a Konzulnak!) LETÖLTÉS ...
2. Érvényes diplomata / szolgálati útlevél, amely a Madagaszkárra belépéstől számítva legalább 6 hónapig érvényes (a vízumigénylő lappal együtt érvényes)
3. Egy (01) darab igazolványkép
4. Hivatalos levél "Note Verbale - Szóbeli Jegyzék" formájában, amelyet a diplomáciai testület/szervezet tölt ki.

A "Note Verbale - Szóbeli Jegyzék" -nek tartalmaznia kell
(a) a vízumigénylő részletes adatait,
(b) a diplomáciai testület/szervezet nyilatkozatát a vízumigénylő diplomata útlevelének meglétéről (rangjáról/pozíciójáról a testületben/szervezetben, családtag esetében a diplomata neve, rangja, családi kapcsolata),
(c) az útiokmány részletes adatai
(d) Madagaszkárra való az utazás oka és ott tartózkodásának időpontjai.


C). üzleti, MUNKAVÁLLALÁSI célú utazás esetén vagy végleges költözés Madagaszkárra

(CSAK a (1)foglalkoztatásért, vagy (2) munkahelyi okokból, vagy (3) nyugdíjazásra,   vagy (4) ideiglenes munkavállalás, vagy (5) vállalkozás létrehozása Madagaszkáron, vagy (6) vállalatot áthelyezni Madagaszkárra, vagy (7) végleges költözés Madagaszkárra)

A több mint 90 napra szóló (hosszú távú tartózkodásra jogosító) vízum iránti kérelem két lépcsőben történik.

1. Első lépésben egy olyan vízumot állít ki a Konzulátus, amely egy hónapig érvényes, megváltoztatható és meghosszabbítható hosszú távú tartózkodásra. Ezt a vízumtípust csak a Konzulátus állíthatja ki, a madagaszkári belépési pontokon nincs erre lehetőség.
2. Második lépés: mint ahogy a nevében is benne van, ez az egy hónap az induló időszak, amely megváltoztatható és meghosszabbítható.
Ez az egy hónap ad lehetőséget egyszeri alkalommal Madagaszkáron arra, hogy beadja kérelmét a madagaszkári hatóságnak a több mint 90 napra szóló (hosszú távú tartózkodásra jogosító) vízum iránt.

AZ FELSOROLT DOKUMENTUMOKAT, EGYETLEN PONT FELEJTÉSE NÉLKÜL, KÉRUNK ÁTADNI A KONZULÁTUSNAK. ELLENKEZŐLEG, A VÍZUMKÉRELEM ELUTÁSÍTÁSRA KERÜL.

A KONZULÁTUSHOZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:

(1) útlevél (útlevél fénymásolatot nem fogadunk el)
(2) egy darab egyoldalas adatlap a vízumkérelmező által kitöltve és aláírva, (Javaslom, hogy ezt a teljesen kitöltött és aláírt vízumkérelmet előre e-mailben küldje el a Konzulnak!) LETÖLTÉS ...
(3) három (03) darab igazolványkép
(4) Hatósági erkölcsi bizonyítvány 3 hónapnál nem régibb, + francia nyelv fordítása.
(5) utazási vagy repülőjegy értékesítő iroda által foglalt oda-vissza útra szóló repülőjegy vagy foglalás fénymásolata
(6) sárgaláz elleni oltás fénymásolata, amennyiben a Madagaszkárra való belépést megelőző hat hónapon belül sárgalázzal fertőzött területen tartózkodik
(7) a vízumkérelmező által dátumozott és aláírt szándéknyilatkozat [ + francia nyelv fordítása], mely tartalmazza a hosszú távú tartózkodás okát (nem azonos a meghívólevéllel)
(8) bank vagy hivatal által kiállított ajánlólevél, munkaszerződés, tanulmányi szerződés, gyakorlati szerződés, meghívólevél, bármely más okmány, dokumentum vagy igazolás
[ + francia nyelv forditása].
(9) az üzleti vízum díja: 70 Euro.

Megjegyzés : Az ilyen jellegű vízumdíj értesítés nélküli változtatási jogát fenntartjuk.

D). TANYULMÁNYI célú utazás esetén

be kell nyújtani maradéktalan a következő dokumentumokat:

(0) egy darab egyoldalas adatlap a vízumkérelmező által kitöltve és aláírva, (Javaslom, hogy ezt a teljesen kitöltött és aláírt vízumkérelmet előre e-mailben küldje el a Konzulnak!) LETÖLTÉS ...
(1) közjegyző/hivatalos okirati formába foglalt meghívólevél
(2) az intézmény madagaszkári meghívó fél címe, téléfonszáma, e-mail címe
(3) a meghívó fél felelős személynek a személyi igazolványának vagy útlevelének fénymásolata
(4) a fogadó intézmény igazolása, mondván, hogy Ön a kiválasztott jelölt a kutatásra
(5) a várható madagaszkári szálláscím igazolása.
(6) madagaszkári lakhatását igazoló dokumentum (pl. szallóda, kollégiumi elhelyezésről szóló igazolás vagy lakásbérleti szerződés tulajdoni lap másolattal)
(7) madagaszkári megélhetését igazoló iratok (bankszámla kivonat vagy a szülők nyilatkozata, hogy a madagaszkári tartózkodás összes költségét vállalják, vagy igazolás ösztöndíjról ha ilyen létezik)
(8) az oktatási intézmény igazolása a tandíj befizetéséről vagy tandíjmentességről ha ilyen létezik.
(9) Hatósági erkölcsi bizonyítvány 3 hónapnál nem régibb
(10) a vízum díjaE). NON-PROFIT célú utazás esetén

(pl. önkéntes munka, jótékonysági célú tevékenység) az alábbi dokumentumokat be kell nyújtani francia/angol nyelven az utazás megkezdése elött legkésöbb 30 nappal:

(0) egy darab egyoldalas adatlap a vízumkérelmező által kitöltve és aláírva, (Javaslom, hogy ezt a teljesen kitöltött és aláírt vízumkérelmet előre e-mailben küldje el a Konzulnak!) LETÖLTÉS ...
(1) a szervezet/cég bemutatkozó leírása (tevékenysége, referenciái)
(2) az utazás célja (pl. önkéntes munka, jótékonysági célú tevékenység)
(3) a madagaszkári misszió részletes leírása (érkezés pontos dátuma, elutazás pontos dátuma, tevékenység leírása napi bontásban, a misszió során használandó eszközök, gyógyszerek stb. listája, a misszió müködéséhez szükséges felmerülö igények részletes leírása)
(4) a misszió tagjai (<01> fényképes szakmai önéletrajz, <02> motivációs levél-fényképpel)
(5) a fogadó intézmény igazolása
(6) a várható madagaszkári szálláscím igazolása.
(7) madagaszkári megélhetését igazoló iratok (pl.:bankszámla kivonat vagy a fogadó intézmény nyilatkozata, hogy a madagaszkári tartózkodás összes költségét vállalják, stb.)
(8) Hatósági erkölcsi bizonyítvány 3 hónapnál nem régibb
(9) egyéb programok a missziós küldetésen kívül a Madagaszkáron való tartózkodás során
(10) a vízum díja

Fontos tudnivalók

Amit tudni kell:

 • a vízum (turista, tranzit) legfeljebb 90 napig érvényes. Ez idő alatt, ezzel a tipus vízummal rendelkezők SEMMILYEN munkát nem vállalhatnak.
  A turista vízum NEM HOSSZABÍTHATÓ!
 • A konzulátus fenntartja magának azt a jogot, hogy megvizsgálja a benyújtott dokumentumok hitelességét. valótlan adatok közlése esetén megtagadható a vízumkiadás, illetve a megadott adatok átadásra kerülnek a madagaszkári hatóságoknak.
 • A konzulátus kiegészítő információt is kérhet .
 • A konzulátus fenntartja magának azt a jogot, hogy a vízumkérelmet elutasíthatja.
 • Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a vízumdíjak semmilyen körülmények között nem téríthetők vissza
 • A vízum kiadása: A vízum feldolgozásának időtartama, a kérelem benyújtásától és a benyújtott kérelem számától számítva:

    o 1 munkanapig, akár 30 percen, 1 vagy 2 órán belül.  Vízumdíj (Illeték és konzuli díj):


  a) Turista vízum:

  • egyszeri belépésre felhasználható vízum : 50 euró.
    
  • többszöri (tengerjáró hajó (Cruise ship) kirandulás esetén: kiszálással Nosy-Bében, Antsirananában, Toamasinában, Taolanaroban (Fort Dauphin) és Toliarában.) belépésre felhasználható vízum : 50 euró.
    
  • többszöri (száraz földi) belépésre felhasználható vízum : 70 euró.

   


  b) Egyéb vízum (családlátogatás, nemzetközi konferencia, szeminárium, családi rendezvények, sport rendezvények, kulturális és vallási rendezvények, tranzit)

  • egyszeri belépésre felhasználható vízum : 50 euró.


  c) Üzleti, munkavállalási vízum, végleges költözés vízuma:

  • többszöri belépésre felhasználható vízum : 70 euró.

  Felhívjuk szíves figyelmét , hogy a vízumdíjat
  euróban kell készpénzben befizetni.
  Továbbá a vízumdíjat nem térítjük vissza.
  |

  Igénylőadatlap vízumkérelemhez

 • A vízumügyintézés személyesen vagy egy felhatalmazott vagy akkreditált személy vagy utazási iroda segítségével történik.

 • A beutazóvízum iránti kérelemhez igénylőadatlap beszerezhető a Konzulátuson vagy letölthető az internetről.

  (Javaslom, hogy ezt a teljesen kitöltött és aláírt vízumkérelmet előre e-mailben küldje el a Konzulnak!)

 • Vízumigénylő adatlap letöltése. LETÖLTÉS ...
 • Kiegészítő információk: üzleti, konferencia, kongresszus, önkéntes, kutató típusú vízumhoz. LETÖLTÉS: (Kiegészítő)

  Vízum ügyintézés:
  1026 Budapest, Sövény utca 3.
  Hétfőtől csütörtökig: 11:00 - 15:00,
  CSAK előzetes bejelentkezés alapján.

  e-mail:    consul.budapest@madagaszkar.hu
                 konzul@madagaszkar.hu
  FONTOS INFORMÁCIÓ!

  Konzuli konzultáció

  A Konzulátus konzultációs óradíjat  vezet be a következő ügyekben:  (1) üzleti lehetőségek: 

  (1.a) - Madagaszkáron (befektetéssel kapcsolatos kérdések, vállalkozások indítása: mi mindenre kell figyelni, hogyan indul és zajlik a cégalapítás folyamata, milyen cégre, milyen adózási módra lesz szüksége a tervei megvalósításához, üzleti vízum stb.); 

  (1.b) - Magyarországról, információk a termékek kiviteléről és behozataláról és a területen müködő vállalatok listájáról (például trópusi termékeknél: vanília, füszerek stb. )
  --
  (2) egyéb ügyek intézése

  - madagaszkári állampolgársággal, családegyesítéssel kapcsolatos kérdések, (ebbe beletartozik a gyerekek oktatása és egyebek is)
  - lejárt nemzeti útlevéllel kapcsolátos kérdések,
  - útazásokkal kapcsolatos kérdések,
  - társadalmi és szociális területek, például alapítvány létrehozása, iskolaépítés lehetősége stb...
  - kérdésekről a Madagaszkáron letelepedni vágyó külföldieknek,
  - kérdésekről azoknak a külföldieknek, akik ingatlant szeretnének vásárolni Madagaszkáron.

  Ilyen ügyekben nem áll módunkban információt, tanácsot adni sem telefonon, sem e-mailben.

  A konzultáció díja megkezdett óránként (húszezer) 20 000 Ft, mely KÉSZ PÉNZBEN előre fizetendő és vissza nem téríthető.

  Kérjük, hogy információs tanácsadásért szíveskedjenek konzultációs időpontot egyeztetni.


  1026-Budapest, Sövény u.3.
  Tel.: +36 20 3444 668
  e-mail:consul.budapest@madagaszkar.hu
  konzul@madagaszkar.hu


  Hasznos információk

  A sziget lakosa 90% malagaszi, 5% europai, 3% azsiai (indiai és kinai), 2% egyéb.
    + Nyelvek: malagaszi (a sziget hivatalos nemzeti nyelve), francia (második hivatalos nyelv), angol.
    + Államforma: Erős elnöki köztársaság, kétkamarás törvényhozó rendszerrel.
    + Madagaszkár fővárosa: Antananarivo (1 300 000 lakos)

  1. Éghajlat

  Két évszak figyelhető meg:

     + Déli nyár (novembertől márciusig): a meleg és nedves évszak
     + Déli tél (áprilistól októberig): száraz évszak, amely a Felföldön meglehetősen hűvös

  2. Egészségügyi előírások

  A csapvíz és a hámozatlan gyümölcs fogyasztása nem javasolt.
  Egyéni érzékenységnek megfelelő utipatika összeállítását javasoljuk.
  Bővebben információt a nemzetközi Oltóközpontban kaphatnak:

  Országos Epidemiológiai Központ
  Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpont
  Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 3/a, bejárat a Vágóhíd utca felől.
       Telefon: 06-1/476-1364
  Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 9.00-14.00
  Pénteken csak előre bejelentkezett utazókat fogadnak 9 - 11 óráig. 

  3. Pénznem

  A madagaszkári pénznem az Ariary.
  Jelenleg   1 euró = 4 121 Ariary
            1 Ft   = 12,71 Ariary
   (lásd az áktuális "Átváltási árfolyamok")
  A bankok és számos hotel, illetve kereskedelmi egység elfogad hitelkártyát, utazási csekket és külföldi valutát.

  4. Biztonság

  Madagaszkár egy viszonylag biztonságos ország, ugyanakkor be kell tartani néhány egyszerű; szabályt:
     + ne tartózkodjunk sötétedés után az utcán, elsősorban a nagyobb városokban
     + ne villogjunk értéktárgyainkkal (ékszer, fényképezőgép, mobiltelefon stb.)
     + támadás esetén ne tanúsítsunk ellenállást
     + figyeljünk értékeinkre, ha tömegközlekedéssel utazunk vagy a piacra megyünk, ahol zsebtolvajok előfordulhatnak

  Meg kell jegyeznünk, hogy mint más harmadik világbéli országban, a koldusok jelenléte állandó. Ez néha kényelmetlen lehet a turisták számára, de ezek az emberek barátságosak. Főként a külföldiek vonzzák őket, és nem haboznak segítséget kérni. Ajánlatos pénz helyett pl. gyümölcsöt vagy egy darab kenyeret adni. Általában hálával fogadják, és ha a koldus egy gyerek, mosollyal az arcán szalad el.

  5. Telefon

  Nemzetközi hívásokat Postahivatalokban lehet intézni, illetve kártyás telefonfülkéból vagy mobiltelefonnal (taxiphone).

 • ion("alert(message);return false") // -->